Montované domy na kľúč

Popis práce

Montované domy
Štandardná konštrukcia montovaného domu

 • krátka doba výstavby
 • dobrá tepelná izolácia zabezpečuje úsporu energie až o 40%
 • protipožiarna odolnosť F=60min.
 • zvýšená odolnosť proti zemetraseniu
 • jednoduchá údržba

I. PODKLADY K STAVEBNÉMU NÁVRHU:

Dodávateľ zabezpečí odberateľovi projektovú dokumentáciu prikladanú k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

II. ZÁKLADY:

Základy, / resp. pivnicu / si zhotovuje zákazník sám na vlastné náklady podľa dodávateľom požadujúcich vonkajších rozmerov tak, aby vonkajšia plocha ukončenej obvodovej steny domu presahovala zvislú ukončenú plochu základovej platne resp. pivnice.
Minimálna vzdialenosť upraveného terénu od roviny základovej platne musí zostať min. 300 mm.
Terénne úpravy a ani iné exteriérové práce nie sú predmetom dodávky.

III. PRÍZEMIE , POSCHODIE:

Rozsah dodávky : Všetky konštrukčné časti domu a materiály budú dodané iba v rozsahu dodávky domu t.j. od základovej platne resp. hornej plochy pivničnej platne nahor.

1. Obvodové steny

Nosné obvodové steny sú vyrobené ako drevená rámová konštrukcia v konštrukčnom systéme z celostenových panelov.

Skladba obvodovej steny:

Rez vonkajšou stenou:

 1. GIPS kartónový obklad 12,5mm
 2. OSB doska 11mm
 3. PVC fólia 0,15mm
 4. Minerálna vlna 100mm
 5. OSB doska 11mm
 6. Fasádny polystyrén sivý 150mm
 7. Omietkový systém

Rez vnútornou stenou:

 1. GIPS kartónový obklad 12,5mm
 2. OSB doska 11mm
 3. Minerálna vlna - 50mm
 4. Spojky a pásnice - 30mm
 5. OSB - 11mm
 6. GIPS kartónový obklad 12,5mm

IV. Štandartné vybavenie montovaného domu:

I. VYBAVENIE
Rozsah dodávky vybavenia domu:
Všetky predmety vybavenia domu budú dodané iba v rozsahu dodávky domu, t.j. od základovej platne, resp. hornej plochy pivničnej platne nahor.

1. Strešná krytina:

Strecha je zakrytá pálenou škridlou M222.

Pod dolnými stropnými pásmi sa dáva podkonštrukcia z drevených profilov, PE fólie-parozábrany a stropné obloženie GIPS-kartónom D=9,5mm. Cez rošt a stropné obloženie medzi pásmi sa dáva tepelná izolácia z minerálnej vlny D=150mm.

2. Žľaby a zvody:

K odvedeniu dažďovej vody zo strechy sú montované odkvapové žľaby a zvodové rúry. Zhotovené sú z pozinkovaného plechu, tvar polkruhový. Prechod medzi žľabom a strechou je prekrytý odkvapovou plechovou lištou z pozinkovaného plechu. Vyústenie zvodových rúr je do pripravenej kanalizácie alebo na terén.

3. Vonkajšie steny

3.1 Vonkajšia vrchná omietka
Zatepľovacia vrstva všetkých obvodových a štítových stien domu je z exteriérovej strany ukončená vrchnou 2 mm škrabanou omietkou.

3.2 Vnútorné steny
Dokončenie vnútorných stien a stropov.
Všetky vnútorné steny a stropy dodávaných obytných podlaží domu budú vyšpárované a ukončené hygienickým náterom.

V. Okná a príslušenstvo:

Plastové okná - trojsklo, dvere, balkónové a terasové zábradlia. 

VI. Parapety:

Pod všetkými oknami, terasovými a balkónovými dverami budú z exteriéru osadené parapety z hliníkového plechu.

VII. Vysunutý balkón

Balkón je vysunutý z obvodu domu. Skladba balkóna bude podľa SPK. Zábradlie balkónu je drevené.

Elektroinštalácia
Vertikálne rozvody ochranných trubiek sú zabudované do stenových panelov už vo výrobnom závode. Horizontálne rozvody sa zabudovávajú priamo na stavbe. Umiestnenie vypínačov, zásuviek a elektro-rozvádzača určí príslušný projektant.

Zvýšená hydroizolácia:
V kúpeľni a na miestach vystavených zvýšenej kontaktnej vlhkosti sa používa pod obkladačky a dlažbu penetračný náter, ktorý spolu s izolačným pásom slúži ako ochrana proti prenikaniu vlhkosti do stien.

Montáž:
predmetom dodávky je odborná montáž všetkých horeuvedených stavebných častí domu a stavebných materiálov.

Cena zahŕňa:
dopravu,

Cena nezahŕňa:
zhotovenie základov, vonkajšie prípojky inžinierskych sietí, vnútorné inštalácie vody, el. prúdú /vypínače a zásuvky/, plynu, zhotovenie podláh, dlažieb, obkladov, sanita a kúrenie (podlahové alebo ústredné) - odvíja sa od konkrétnych požiadaviek zákazníka. Rovnako v cene nie sú zahrnuté odkvapové chodníky, garážová brána, spevnené plochy, kuchynská linka, krb, svietidlá, bleskozvod, TV rozvody - antény, oplotenie pozemku a záhradné úpravy, revíznu správu od komína, revíznu správu k elektroinštalácií, komín.